Μποστάνι

Εστιατόριο στην Μουσθένη Καβάλας

⦿    Σκληρόδετος Κατάλογος με εκτύπωση   ⦿     Διάσταση: 23x30cm     ⦿    8 εσωτερικες σελίδες    ⦿    mat πλαστικοποίηση  ⦿    Βιβλιοδεσία με βίδες