Ιθώμη

Cafe στην Καλαμπάκα

⦿    Σκληρόδετος Κατάλογος από Υλικό Sinatra    ⦿     Διάσταση: 19x31cm     ⦿    12 εσωτερικές σελίδες    ⦿    γκοφρέ χαρτί με mat πλαστικοποίηση     ⦿    Βιβλιοδεσία με βίδες       ⦿    Αποτύπωση λογοτύπου με Χρυσοτυπία