Ρόδι & Μέλι

Εστιατόριο στην Θεσσαλονίκη

⦿    Σκληρόδετος Κατάλογος με εκτύπωση   ⦿     Διάσταση: 22x31cm     ⦿    10 εσωτερικες σελίδες    ⦿    mat πλαστικοποίηση    ⦿    Βιβλιοδεσία με λάστιχο