Δημιουργικό

Εάν δεν έχετε κάποιο έτοιμο δημιουργικό μπορούμε να το αναλάβουμε εμείς. Σχεδιάζουμε, σελιδοποιούμε, μεταφράζουμε και σας παρουσιάζουμε προτάσεις μέχρι το τελικό στάδιο της εκτύπωσης - παραγωγής.

Σελιδοποίηση Προϊόντων

Το εσωτερικό του καταλόγου πρέπει να είναι ευανάγνωστο και λειτουργικό ώστε να αναδείξει τα προϊόντα σας.  Η διαδικασία της σελιδοποίησης περιλαμβάνει δημιουργία προσχεδίων και παρουσίασής τους μέχρι το τελικό στάδιο της εκτύπωσης.

Ενδεικτικοί τρόποι σελιδοποίησης με μονόγλωσση ή δίγλωσση ανάπτυξη

Εξώφυλλο

Ο σχεδιασμός του εξωφύλλου αφορά τις κατηγορίες των καταλόγων με ψηφιακή εκτύπωση (Hard Cover | Booklet | Fold)
Εάν δεν έχετε κάποιο έτοιμο δημιουργικό μπορούμε να το αναλάβουμε εμείς και να σας παρουσιάσουμε προτάσεις.

Ενδεικτικά δείγματα σχεδιασμού εξωφύλου καταλόγων Hard Cover και Booklet

Πολύγλωσσες Εκδόσεις

Δημιουργούμε επιπλέον ξενόγλωσσες εκδόσες του καταλόγου σας. Συνεργαζόμαστε με έμπειρους μεταφραστές και σας προσφέρουμε ,
αξιόπιστες και οικονομικές μεταφράσεις


Αγγλικά  /  Γαλλικά  /  Γερμανικά  /  Ισπανικά  /  Ιταλικά / Ολλανδικά  / Ρωσικά  /  Πολωνικά  /  Ρουμανικά  /  Βουλγάρικα  /  Σερβικά  /  Τουρκικά